Правила війни
12 правил захисту охорони здоров'я на війні
1
ПОВАЖАТИ І ЗАХИЩАТИ ПОРАНЕНИХ ТА ХВОРИХ
Сторони збройного конфлікту повинні поважати і захищати поранених та хворих, як цивільних, так і військових, як дружніх, так і ворожих, за будь-яких обставин.

- В найкоротші строки, надавати їм медичну допомогу та догляд, яких вимагає їх стан. Між ними не робиться жодної різниці з яких би то не було міркувань, крім медичних.
- Поранені та хворі не повинні бути об'єктом нападу, заподіянню шкоди чи вбивства.
- Захищати їх від протиправного поводження.
2
ПОШУК ТА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ І ХВОРИХ
Сторони збройного конфлікту повинні вжити всі можливі заходи для того, щоб розшукати й підібрати поранених та хворих в найкоротші строки та без жодних розрізнень з яких би то не було міркувань, крім медичних.

- У всіх випадках, коли це дозволяють обставини, й особливо після бою, невідкладно вживаються всі можливі заходи для того, щоб розшукати й підібрати поранених і хворих.
- Не надавати хворим і пораненим жодних розрізнень з яких би то не було міркувань, крім медичних.
- Надати можливість цивільним особам і неупередженим гуманітарним організаціям надавати допомогу у виконанні цих завдань
3
ПОВАЖАТИ ТА ЗАХИЩАТИ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
Сторони збройного конфлікту повинні поважати і захищати медичний персонал, залучений до надання медичної допомоги.

- Медичні працівники не повинні піддаватися нападу, погрозам чи тиску.
- Поважати борг медичних працівників в першу чергу, надавати допомогу, грунтуючись тільки на медичних показаннях пацієнтів, а не з будь-яких інших міркувань.
- Не втручатись в роботу медичного персоналу та не примушувати осіб, які виконують медичні функції, до вчинення дій або виконання робіт, що суперачать медичній етиці.
4
ПОВАЖАТИ ТА ЗАХИЩАТИ МЕДИЧНІ УСТАНОВИ
Сторони збройного конфлікту повинні поважати і захищати медичні установи.
- Медичні установи не повинні бути об'єктом нападу.
- Вживати всіх можливих заходів, щоб захистити медичні установи від наслідків нападів.
- Зберегти доступ до товарів медичного призначення та життєво важливих ресурсів.
- Сприяти роботі медичних установ.
- Медичні установи повинні використовуватися тільки в медичних цілях.
- Поважати і дотримуватися правил незастосування зброї в медичних установах.
5
ПОВАЖАТИ ТА ЗАХИЩАТИ ТНАНСПОРТНІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Сторони збройного конфлікту повинні поважати і захищати транспортні засоби медичного призначення.

- Медичний транспорт не повинен бути об'єктом нападу.
- Дозволяти та полегшувати медичну евакуацію поранених і хворих.
- Забезпечувати безперешкодний і швидкий проїзд транспортних засобів медичного призначення.
- Не втручатись в роботу медичних транспортних засобів, зокрема не використовувати їх для військових та інших не медичних цілей.
- Поважати і дотримуватися правил незастосування зброї в медичному транспорті.
- Медичні транспортні засоби втрачають свій захист лише в тому разі, якщо вони використовуються для воєнних дій, але захист припиняється лише на цей час.
6
ЗДІЙСНИТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО АТАКУ, ЯКЩО МЕДИЧНИЙ ТРАНСПОРТ ТА ЗАКЛАДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВОЄННИХ ДІЙ
Попереджати належним чином в разі використання медичних установ або медичних транспортних засобів поза рамками їхніх гуманітарних функцій для здійснення шкідливих діянь, надаючи їм необхідний час для виправлення ситуації або безпечної евакуації.
7
ПОВАЖАТИ ТА ЗАХИЩАТИ РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЕМБЛЕМИ
Сторони збройного конфлікту повинні поважати і захищати розпізнавальні емблеми Червоного Хреста, Червоного Півмісяця або будь-які інші національні розпізнавальні емблеми, такі як "Зірка життя". Ці емблеми не повинні використовуватися у будь-яких інших цілях, окрім надання медичної допомоги.
8
ГАРАНТУВАТИ НАДАННЯ ТА ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Сторони збройного конфлікту повинні підтримувати зусилля щодо:

- забезпечення, підтримки і надання доступу постраждалому населенню до основних медичних послуг, закладів, товарів і послуг, без дискримінації;
- сприяння наданню медичних послуг неупередженими гуманітарними організаціями.
9
БЕЗПІДСТАВНО НЕ ВІДМОВЛЯТИ В ДОСТУПІ ДО ГУМАНІТАРНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Доступ до медичної гуманітарної допомоги не повинен бути заборонений без підстав на те. Сторони збройного конфлікту можуть контролювати вміст і доставку медичної гуманітарної допомоги, але вони не повинні навмисно перешкоджати її постачанню.
10
ЗАСТОСОВУВАТИ ТІЛЬКИ НЕОБХІДНІ ТА ПРОПОРЦІЙНІ ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ
Сторони збройного конфлікту повинні використовувати лише гуманні засоби, які є суворо необхідні та пропорційні застосуванню попереджувальних заходів з поширенню хвороби, таких, як карантин.

Цивільне населення повинно бути захищенне від нелюдського та принижуючого поводження.

Заради цих цілей, цивільне населення не повинно бути об'єктом нападу, заподіянню шкоди чи вбивства.
11
НЕ ОБМЕЖУВАТИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯБ ОКРІМ ЯК ЗА МЕТИ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
12
ТРИМАЮЧА ПІД ВАРТОЮ ВЛАДА НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДОРОВ'Я І ДОБРОБУТ ЗАТРИМАННИХ ОСІБ
Тримаюча під вартою влада повинна надавати допомогу, грунтуючись на медичних показаннях, а також:

- повинна вжити заходів для запобігання спалаху захворювання, оскільки хвороби легко поширюються в місцях позбавлення волі.
- повинна брати до уваги індивідуальні показники, що є високим ризиком для тяжкого перебігу хвороби COVID-19 такі показники є: вік 65 років і старше, хронічні захворювання легенів або астма середнього чи важкого ступеня, серйозні захворювання серця, ослаблений імунітет, діабет, захворювання печінки, ожиріння.
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
"ЖЕНЕВСЬКІЙ ЗАКЛИК" (GENEVA CALL)
Організація була заснована в 2000 році в Женеві (Швейцарія) з метою залучення суб'єктів військових конфліктів до дотримання норм міжнародного гуманітарного права (МГП).

Сьогодні представництва «Женевського заклику» працюють в країнах Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. За час роботи організація взаємодіяла більш ніж з 100 озброєними недержавними акторами. 63 таких групи підписали один або кілька зобов'язального актів «Женевського заклику».

У 2009 році Генеральний секретар ООН відзначив роботу «Женевського заклику» як успішний приклад взаємодії зі збройними недержавними суб'єктами.

З 2018 року організація представлена і в Україні.Представництво в Україні:
office-ukraine@genevacall.org

Центральний офіс:
47 chemin de la Chevillarde
CH-1224 Chêne-Bougeries - Geneva, Switzerland

www.genevacall.org